Kalkulátor optimální krmné dávky
Spočítejte si optimální krmnou dávku pro Vašeho mazlíčka.

Souhlas se zpracováním e-mailové adresy

za účelem zasílání novinek, nabídek a obchodních sdělení

 

Souhlasíte tímto se shromažďováním a zpracováním Vaší e-mailové adresy, a to pro účely

 

  • zasílání nabídky zboží a služeb naší společnosti a obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v rozsahu nabízení produktů a služeb naší společnosti, jakož i zasílání nabídky zboží a služeb jiných subjektů a
  • zasílání novinek a zajímavostí o činnosti naší společnosti a obecně předmětu činnosti naší společnosti.

 

Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vaší e-mailové adresy, které naše společnost může provádět na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas (viz např. níže oprávněný zájem naší společnosti).

 

Tento Váš souhlas není důležitý pro objednávku zboží, využívání našich služeb nebo zřízení uživatelského účtu na webových stránkách. Tento Váš souhlas Vás k ničemu nezavazuje, pouze Vám budeme zasílat výše uvedené nabídky a sdělení.

 

Vaši e-mailovou adresu bude zpracovávat naše společnost, BiBi food s.r.o., IČO 08509239, se sídlem Sázavská 807/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320133.

 

Vaši e-mailovou adresu bude naše společnost zpracovávat na základě Vašeho souhlasu – právní základ zpracování je tak dán dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a to po dobu 2 let od Vámi uděleného souhlasu nebo do doby, než s tímto zpracováním vyjádříte nesouhlas.

 

Jestliže si od naší společnosti objednáte zboží/služby, bude naše společnost oprávněna Vám zasílat nabídky zboží a služeb naší společnosti souvisejících s Vaší objednávkou i bez tohoto souhlasu na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Poté máte právo vznést námitku proti zpracování Vaší e-mailové adresy. Naše společnost Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

 

Vaši e-mailovou adresu bude zpracovávat přímo naše společnost, její pracovníci a další spolupracující osoby (zejména správce webových stránek naší společnosti), nebude předávána do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci, a ani nebude předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 

Vezměte na vědomí, že máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech jsou uvedeny v Podmínkách zpracování osobních údajů, které za tímto účelem vydala naše společnost a které jsou dostupné na našich webových stránkách (zde).

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese K Zahrádkám 1047/21a, 155 00 Praha 5, tel. 724 611 352, nebo e-mailové adrese opravdovepsijidlo@bibifood.cz.

 

 

Zpět do obchodu